Modül 2

Modül 2

150.00

2. Modül 4-12 yaş çocuklarına uygun olarak hazırlanmış toplam 10 üniteden oluşmaktadır. Bunlar Markete Gidelim, Yemek Zamanı, Vücudum, Bugün Ne Giyelim?, Meslekler, Sınıfım, Oyun Zamanı, Yönler, Saat Kaç?, Bir Günüm olarak adlandırılmıştır. Ünitelerin içinde okuma yazma bilen ve bilmeyen çocuklara yönelik ayrı ayrı yaklaşımlar seçeneğinize sunulmuştur.

2. Modül dil yapıları açısından 1. Modülü tekrar edecek ve çocukların dilsel becerilerini bir üst düzeye taşıyacak şekilde sarmal bir yapıda hazırlanmıştır. Hedeflenen sözcük ve yapılar çocukların günlük hayatında karşılaşabileceği, sınıf ve ev bağlamında kullanacağı yapıları içermektedir. Modül, dört temel dil becerisini yani okuma, yazma, dinleme ve konuşmayı içermektedir. Okuma ve yazma becerileri çocuklara seçmeli olarak sunulmaktadır. Dilbilgisi kuralları ise açıkça değil örtük bir biçimde öğretilmektedir. 2. Modülün sonunda çocuk bağlamdaki durumları anlayıp gereken kalıp sözleri ve sözcükleri söyleyebilir, 3-4 sözcüklü tümceler kurabilir.

Kategoriler:

Açıklama

2. Modülün içinde neler var?

1. Ders Videosu

2. Modül 10 üniteden oluşmaktadır. Her ünitede bir ders videosu bulunmaktadır. Bu videolar profesyonel stüdyo ortamında çekilmiş hazır videolardan oluşmaktadır. Eğitmenimiz çocukların günlük hayatında karşılaşabileceği sözcükler, yapılar ve kullanımları tanıtmaktadır. Sözcükler öğretilirken çocuklara uygun görseller kullanılmıştır. Yapı ve kullanımlar için çocukların gerçek hayatta karşılaşabilecekleri bağlamlar oluşturularak ders videolarının sonunda ekstra çekimler ve diyalog çekimleri bulunmaktadır. Bu diyalog ve kısa çekimler sayesinde çocuklar öğrendikleri dilsel yapıların nasıl ve hangi bağlamda kullanıldığını daha net bir şekilde anlayacaktır. Tüm sözcükler ve yapılar çocuklara tekrar edilerek öğretilmektedir.

2. Etkileşimli Video

Etkileşimli videolar ağırlıklı olarak okuma ve yazma bilen çocuklar için hazırlanmıştır. Bu videolar bir önceki ders videosunda geçen sözcük ve yapılarla çocukların okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler içermektedir.

3. Online Etkinlikler ve Oyunlar

Her ders videosundan sonra online etkinlik ve oyunlar gelmektedir. Çocuklara Tut Sürükle, Kart Eşleştirme, Dinle ve Bul!, Sen Söyle!, Hangisi Doğru? Hangisi Yanlış? Sıralama, Sen yaz! gibi etkinlikler sunulmaktadır. Böylece sıkılmadan ve eğlenerek öğrendiklerini tekrar edecek ve pekiştireceklerdir.

4. Şarkı ve Hikayeler

2. Modülde çocuklar için hazırladığımız Türkçe çocuk şarkıları ve sesli hikayeler bulunmaktadır. 1. Modülde bulunan hikayeler, 2. Modülde tekrar 2. Modül seviyesindeki çocuklar için yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde uzman eğitmenlerimiz tarafından sadeleştirilmiştir. Bu hikayelere ek olarak 2. Modül için yeni hikayeler de bulunmaktadır. 2. Modülde bulunan tüm hikayeler, çocukların öğrendiği sözcük, yapı ve kullanımları içermektedir. Ayrıca bağlam içerisinden anlayabileceği yeni yapı, sözcük ve kullanımlar bulunmaktadır. Böylece çocuklar hem yeni yapılar öğrenecek hem de öğrendiklerini pekiştirecektir.

5. Çalışma Sayfaları

Her üniteye ait ayrı çalışmalar bulunmaktadır. Okuma ve yazma bilenler ve bilmeyenler için ayrı ayrı çalışma sayfaları bulunmaktadır. Bu çalışma sayfaları PDF formatındadır ve çıktısı alınıp kitapçık halinde kullanılabilir. Böylece çocukların kağıt üzerinde çalışmalarına ve öğrendiklerini özümsemelerine olanak tanınmaktadır.

6. Testler

Her ünitenin sonunda okuma ve yazma bilenler ve bilmeyenler için iki ayrı test bulunmaktadır. Her test kendi içinde de ikiye ayrılmaktadır. İlki genel ünite sonu testi, ikincisi ise konuşma testidir. Genel ünite sonu testinin sonucunu anında online olarak görmek mümkündür. Konuşma testleri ise eğitmenlerimiz tarafından değerlendirilecektir.

7. 30 dakika Canlı Değerlendirme

Modül sonunda çocuklara bir sınav yapmayı Turkish4 ekibi olarak pedagojik açıdan doğru bulmamaktayız. Ancak isteğe bağlı olarak eğitmenimiz çocuklarla birebir değerlendirme görüşmesi yapmaktadır. Bu görüşme canlı ve 30 dakikadır. Randevu ile yapılır ve çocuğun yanında mutlaka bir yetişkin olması şartı bulunmaktadır. Zorunlu değildir.

8. Veli Geri Bildirimleri

Modülün sonunda çocukların gelişimi ve durumuyla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. Sistem tarafından otomatik olarak sağlanan raporlar velinin e-posta adresine gönderilmektedir.

9. Katılım Belgesi

Ünitelerin hepsini tamamlayıp 2. Modülü bitiren her çocuğa katılım belgesi verilmektedir. Katılım belgelerinde başarı yüzdesi yer almamaktadır. Başarı yüzdesi velinin e-posta adresine özel olarak gönderilecek olan ayrıntılı raporda yer alacaktır.