Modül 1

MODÜL 1

Haydi Başlayalım!

Ses öğretimi, genel dil öğretimi içinde her zaman yer verilen bir konu olarak değerlendirilmektedir. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimine de ilk olarak ses öğretimiyle başlanmaktadır. Bu giriş videosunda bir öğretmen ve iki çocuk oyuncu Türkçe sesleri tanıtarak farkındalık yaratmaktadır. Böylelikle çocuklar Türkçe sesleri tanıyacak, sözcükleri sesletmede daha az zorlanacak ve Türkçe öğrenmeye ilk adımını atacaktır.

1. Modülü Al

1. Ünite: Alfabe

Bu ünitede öncelikle Türkçe alfabe harf sırası takip edilerek sözcükler öğretilecektir. Daha sonra harf ile o harfle başlayan sözcükler tekrar edilerek Türkçeye başlangıç yapılacaktır. Ders videosunda kullanılan sözcükler çocukların günlük hayatta kullanacağı ve karşılaşacağı sözcüklerden seçilmiştir. Videodan sonra takip eden online etkinliklerle çocukların 29 sözcüğü ve Türkçe sesleri eğlenerek pekiştirmeleri sağlanmaktadır.

1. Modülü Al

2. Ünite: İlk Sözcüklerim

Sözcük öğretimi yabancı dil öğreniminin en önemli noktalarından birisidir. Hem anadilde hem de yabancı dilde etkili bir iletişim kurmak, dili etkin olarak kullanabilmek ve duygularımızı ifade edebilmek için sözcüklere ihtiyacımız vardır. Bu ünitede çocuklara günlük hayatında sıkça karşılaşacakları ve kullanacakları sözcükler öğretilecektir. Aynı zamanda renk, şekil, mekan gibi kavramlara da değinilecektir. Türkçenin ses sırasına göre sözcükler verilecektir. Böylece çocuklar hem Türkçe seslerin sözcükteki sesletimini hem de tekrar etme yöntemiyle Türkçe seslerin sırasını öğrenecektir.

1. Modülü Al

3. Ünite: Sayıyorum

Çocuklara bu ünitede Türkçe 1’den 10’a kadar sayma öğretilecektir. Gerek ders videosunda gerekse videodan sonra takip eden ünite bileşenleri içerisinde bir ders öncesinde öğretilen sözcükler yeniden kullanılmıştır. Böylece hem sayı ve sözcük kullanımı öğretilecek hem de hedeflenen sözcükler tekrar edilecektir. Aynı zamanda soru kalıbı olarak “Bu kaç?”, emir tümcesi ve -(I)yor eki (şimdiki zaman) öğretilecektir.

1. Modülü Al

4. Ünite: Hayvanlar

Bu ünitede çocuklara 21 tane hayvan tekrar edilerek öğretilecektir. Bu öğretilecek olan 21 hayvan, çocuğun önceki derslerde karşılaştığı hayvanları da içermektedir. Böylece çocuklar hem yeni hem de önceki derslerde karşılaşmış olduğu hayvanlarla yeni kalıplar öğrenecektir. Bir önceki ünitede öğretilen “Bu ne?” soru kalıbına ek olarak -lAr ekiyle (çoğul eki) “Bunlar ne?” sorusu ve “Evet-Hayır” soru kalıbı öğretilecektir. Hem hayvanlar hem de kalıplar ders videosun arkasından takip eden diğer ünite bileşenleri ile çocuklara eğlenceli biçimde tekrar ettirilecektir.

1. Modülü Al

5. Ünite: Renkler

Çocuklara bu ünitede renk kavramları tekrar edilerek öğretilecektir. Ayrıca renklerle daha önceki derslerde öğrenmiş olduğu sözcükler bir araya getirilerek çocuklar sıfat tamlaması öğretilecektir. Daha sonra sayılar, renkler ve önceden öğretilmiş sözcüklerin bir arada kullanıldığı yapı öğretilecektir. Soru kalıbı olarak “Bu ne renk?”, “Evet-Hayır” soruları ve “Hangisi” kalıbı öğretilecektir. Emir kipi ve –(I)yor eki (şimdiki zaman) kullanılan ünitede çocuklara bağlam içerisinde “Boya-“ eylemi öğretilecek ve tüm konular online etkinlikler ile tekrar edilecektir.

1. Modülü Al

6. Ünite: Meyveler

Bu ünitede çocuklara 10 tane meyve tekrar edilerek öğretilecektir. Soru kalıbı olarak “Bu ne?” ve “Bunlar ne?” tekrar edilecektir. Ders videosunda “var/yok” yapısı tekrarlı bir biçimde öğretilecektir. Daha sonra sayıların, meyvelerin ve “var” yapısının birlikte kullanıldığı yapı öğretilecektir. Ders videosunun sonunda daha uzun tümce yapısına geçiş yapılacaktır. Böylece çocuklar günlük hayattan kısa bir metinle karşılaşacaktır. Tüm ünite içeriği çeşitli etkinliklerle desteklenmiş olduğundan çocuklar bol tekrar yapacaktır.

1. Modülü Al

7. Ünite: Hangisi?

Çocuklara bu ünitenin ders videosunda 20 zıtlık bildiren sözcük tekrar edilerek tanıtılacaktır. Daha sonra zıt kavramlar ve daha önceden öğretilmiş sözcüklerin birlikte kullanıldığı yapı öğretilecektir. Bu ünitede koşaç ve sıfat tamlaması öğretilecektir. Aynı zamanda soru kalıbı olarak “Evet-Hayır” ve “Hangisi” soru kalıplarına değinilecektir. Tüm bu yapılar –lAr (çoğul eki) ile birleştirilmiştir. Emir kipi ve “Bul-” eylemi öğretilmektedir.

1. Modülü Al

8. Ünite: Aile

Bu ünitede çocuklara aile kavramı ve aile üyeleri tekrar edilerek öğretilecektir. Soru kalıbı olarak “Bu kim?” öğretilecektir. Ders videosunun sonunda çocukların günlük hayatta kullanabileceği bağlama uygun kalıplar kullanılan bir diyalog bulunmaktadır. Bu diyalogla çocuklar daha uzun tümcelere ve karşılıklı konuşmayla karşılaşacaktır.

1. Modülü Al

9. Ünite: Günaydın!

“Günyadın!” ünitesinde sabah-öğle-akşam-gece, günaydın-iyi geceler, ve kahvaltı-öğle yemeği-akşam yemeği kavramları tekrar edilerek öğretilecektir. Ders videosunun sonunda tüm bu kavramları içeren gerçek hayattan bir canlandırma bulunmaktadır. Burada çocuklara “Eline sağlık, Afiyet olsun” gibi kavramları bağlama uygun bir şekilde öğretmek hedeflenmiştir. Böylece çocuk bu kavram ve kalıp sözleri hangi bağlamda ve nasıl kullanacağını canlı olarak görecektir. Videolardan sonra yer alan çeşitli etkinliklerle konunun pekişmesi sağlanacaktır.

1. Modülü Al

10. Ünite: Tanışıyoruz

Bu ünitenin ders videosunda üç diyalog yer almaktadır. Bu diyaloglar üç farklı bağlamı ve kalıpları içermektedir. İlk diyalog tanışma, ikinci diyalog karşılaşma, üçüncü diyalog ise aile bağlamındadır. Aynı zamanda diyaloglarda kullanılan sözcükler ve yapılar tüm modülün özeti niteliğindedir. Böylece çocuklar önceki ders videolarında ve yeni öğrendikleri sözcük ve yapıları tümce içerisinde ve gerçek hayatta nasıl kullanacaklarını öğrenecektir.

1. Modülü Al