Modül 1

Modül 1

259.00

Çocuklar için Türkçe kurslarımızın birinci seviyesi olan Modül 1, 4-7 ve 8-12 yaş çocuklarına uygun olarak hazırlanmış toplam 10 üniteden oluşmaktadır. Giriş niteliğinde olan “Haydi Başlayalım” videosu hariç olmak üzere üniteler Alfabe, İlk Sözcüklerim, Sayıyorum, Hayvanlar, Renkler, Meyveler, Hangisi?, Aile, Günaydın!, Tanışıyoruz olarak adlandırılmıştır. Ünitelerin içinde okuma yazma bilen ve bilmeyen çocuklara yönelik ayrı ayrı içerikler tercihinize sunulmuştur.

Kurs satın alındıktan sonra öğrenciler 6 ay boyunca hem çevrimiçi (online) hazır içerikleri istedikleri kadar tekrar edebilecekler hem de her cumartesi Zoom üzerinden yapılan canlı derslere katılabileceklerdir. Canlı derslere katılmak için velinin info@turkish4.com adresine e-posta yazarak öğrencinin yaşını belirtmesi gerekmektedir. 4-7 ve 8-12 yaş öğrencilerimizin ders saatleri birbirinden farklıdır.

Öğrencimizin ilerleyişine göre Turkish4Children Modül 2’ye geçmek için 6 ayın tamamlanmasını beklemeniz şart değildir. Bu ve benzeri sorularınız için her zaman info@turkish4.com adresine yazarak deneyimli öğretmenlerimizden Zoom görüşmesi talep edebilirsiniz.

Lütfen Turkish4all Ailesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanında olduğumuzu unutmayınız.

Modül 1 hakkında daha detaylı bilgiyi hemen aşağıda bulunan “Kurs Bileşenleri” ve “Kurs İçindekiler” kısımlarından okuyabilirsiniz veya bize info@turkish4.com adresinden e-posta yazabilirsiniz.

Kategoriler:

Kurs Bileşenleri

Birinci modülde çocuklara 10 ünitede ilk Türkçe sözcüklerini ve yapılarını görseller, beden dili, mimik ve tekrarlarla öğretmek hedeflenmiştir. Hedeflenen sözcük ve yapılar çocukların günlük hayatında karşılaşabileceği, kendini tanıtacağı durumlarda kullanacağı yapıları içermektedir. Modül, 4-7 ve 8-12 yaş çocuklarına yönelik olarak iki ayrı içerikte hazırlanmıştır. Tüm üniteler, dört temel dil becerisini yani okuma, yazma, dinleme ve konuşmayı içermektedir. Okuma ve yazma becerileri çocuklara seçmeli olarak sunulmaktadır. Dilbilgisi kuralları ise açıkça değil örtük bir biçimde öğretilmektedir. Modülün sonunda çocuklar hedeflenen sözcükleri tanıyabilir, söyleyebilir ve aynı zamanda bu sözcüklerle basit tümceler kurabilir duruma gelmektedir.

 

KURS BİLEŞENLERİ

 1. Ders Videoları
  Modül 10 üniteden oluşmaktadır. Her ünitede profesyonel stüdyo ortamında çekilmiş hazır videolar bulunmaktadır. Ders videosunda, öğretmen çocuğa ünite konusunu tanıtır, öğrenme hedeflerini bağlam içerisinde sunar, beden dilini kullanarak sözcükleri sesletmeye davet eder ve sorular sorarak ekran başındaki öğrenciyi dâhil eder. Bazı ders videolarında çocuk oyuncuların dâhil edildiği diyalog çekimleri bulunmaktadır. Videoların süresi değişkenlik göstermekle birlikte ilgili yaş grubunun ortalama dikkat süresi göz önünde bulundurulmuştur.
 2. Etkileşimli/İnteraktif Video
  Etkileşimli videolar, ağırlıklı olarak ekran başındaki öğrencinin ders videosunda öğrendiklerini pekiştirmek veya öğrenciye ek bilgi sunmak için kullanılmaktadır. Etkileşimli video önceden belirlenen saniyelerde kendiliğinden duraklar ve o aşamada öğrenciden çeşitli etkinlikler yapması beklenilir. İlgili etkinlik tamamlandıktan sonra öğrenci videoyu izlemeye devam eder ve başka bir saniyede karşısına yeni bir etkinlik yönergesi çıkar.
 3. Çevrimiçi/Online Etkinlikler
  Her ünitede dersin konusuna ilişkin çevrimiçi etkinlikler bulunmaktadır. Çocuklara Tut Sürükle, Kart Eşleştirme, Dinle ve Bul!, Sen Söyle!, Doğru mu Yanlış mı? Sıralama, Sen yaz! Bulmaca, Kelime Kartları gibi etkinlikler sunulmaktadır. Böylece çocuklar sıkılmadan ve eğlenerek öğrendiklerini tekrar edecek ve pekiştireceklerdir.
 4. Şarkı ve Hikâyeler
  Her modülde çocuklar için Türkçe şarkılar ve sesli hikâyeler bulunur. Bunlar, ilgili modülün öğrenme hedeflerine göre belirlenmiştir ve ders konuları ile ilişkilendirilerek sunulmuştur. Bazı şarkılar konuya özel olarak Turkish4 tarafından bestelenmiştir. Bazıları ise çocuğun Türkçe çocuk şarkılarını tanıması amacıyla bilinen şarkılar arasından seçilmiştir. Hikâyelerin bazıları, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde deneyimli eğitmenler tarafından ilgili modülün seviyesindeki çocuklar için sadeleştirilmiştir. Bu hikâyeler kursta tanıtılan sözcük, yapı ve kullanımları içermektedir. Şarkı ve hikâyelerde çocukların bağlam içerisinden anlayabileceği yeni yapı, sözcük ve kullanımlar da bulunmaktadır. Böylece çocuklar hem yeni yapıları fark edip öğrenecek hem de modül içerisinde öğrendiklerini pekiştireceklerdir.
 5. Etkinlik Kitapçıkları
  Her bir ünite Latin harfleri ile okuma yazmayı bilen ve bilmeyen çocuklar için ayrı ayrı geliştirilmiş çalışma sayfaları içermektedir. Bunlar sisteme PDF formatında yüklenmiştir ve çıktısı alınıp kitapçık halinde kullanılabilir. Böylece çocukların kâğıt üzerinde çalışmalarına ve öğrendiklerini pekiştirmelerine olanak tanınmaktadır. Çocuk ekran karşısında olmayı tercih etmediği zamanlarda bu kitapçıktaki etkinlikleri yapabilir.
 6. Testler
  Her ünitede çocuğun kendisini eğlenerek sınayabileceği testler bulunmaktadır. Bunun amacı, çocuğu yabancı dil derslerinde ara değerlendirme olarak kullanılan “Quiz” mantığına hazırlamak ve kendisini sınamasına yardımcı olmaktır. Okuma yazma bilen ve bilmeyen çocuklar için iki farklı test tipi bulunmaktadır. Ancak tüm katılımcı öğrenciler her ikisini de tekrar tekrar deneyebilir.
 7. Canlı Dersler
  Tüm öğrencilerimiz 6 ay boyunca her hafta cumartesi Zoom üzerinden canlı derslerimize katılabilir. Bu dersler ünite konularına göre düzenlenmektedir ve öğrencilerimize doğrudan öğretmene soru sorma imkânı ve diğer öğrenciler ile tanışma ortamı sağlamaktadır. Canlı derslerin Zoom davetini almak için velinin info@turkish4.com adresine e-posta yazması ve öğrencinin katıldığı Modül (1-2-3) ile birlikte yaşını belirtmesi gerekmektedir. Canlı ders saatleri 4-7 yaş ve 8-12 yaş öğrencilerimiz için değişmektedir. Çocuğun birebir veya daha küçük gruplarda canlı derse ihtiyacı olduğunu düşünen veliler, özel ders veya grup dersleri paketlerimiz için info@turkish4.com adresine yazabilir.
 8. Canlı Kurs Sonu Değerlendirmesi (Zoom üzerinden 30 dakika)
  Bu yaş grubundaki çocuklara kurs sonunda sınav yapmayı Turkish4all ekibi olarak pedagojik açıdan doğru bulmamaktayız. Ancak isteğe bağlı olarak eğitmenimiz birebir değerlendirme görüşmesi yapmaktadır. Bu görüşme Zoom üzerinden canlı ve birebir olarak yapılır ve süresi 30 dakikadır. Randevu için info@turkish4.com adresine yazmanız yeterlidir ancak zorunlu değildir.
 9. Katılım Belgesi 
  Ünitelerin hepsini tamamlayıp modülü bitiren her öğrencimize PDF formatında katılım belgesi verilmektedir. Katılım sertifikalarında çocuğun başarı yüzdesi veya puanı özellikle yer almamaktadır. Bu konuda isteğe bağlı olarak kurs sonu değerlendirmesi ile veliye geri bildirim verilmektedir.

Kurs İçindekiler

Kurs İçindekiler

Kurs İçeriği

Tümünü Genişlet
Ders İçeriği
0% Tamamlandı 0/2 Adımlar
Ders İçeriği
0% Tamamlandı 0/2 Adımlar
Ders İçeriği
0% Tamamlandı 0/2 Adımlar